KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Mateusz Janik

Kancelaria Komornicza nr XIII w Rzeszowie
35-206 Rzeszów, Al. Gen. L. Okulickiego 14/12
Telefon: 579 526 029
e-mail: rzeszow.janik@komornik.pl
EPU:2529

Poprzednio Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Janusz Marcinek

Komornik Sądowy Mateusz Janik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

Zakres działania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne w tym eksmisje;
  • zabezpieczenia roszczeń;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku;
  • sporządzanie spisu inwentarza;
  • osobiste doręczenie bezpośrednio adresatowi pism sądowych;
  • czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  • poszukiwanie majątku upadłego na wniosek syndyka;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego;
  • urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.

Kancelaria prowadzi postępowania egzekucyjne na terenie województwa podkarpackiego.

Wpłaty można dokonywać gotówkowo w kasie Kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy:

14 16001462 1834 8075 4000 0001

BNP Paribas Bank Polska S.A.
IBAN: PL14 16001462 1834 8075 4000 0001 BNP Paribas Bank Polska S.A.
NR SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy: KM / GKM / KMS / KMN / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę strony dokonującej wpłaty.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mateusza Janika

czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godz. 9:00 – 13:00 

oraz w inne dni i godziny po wcześniejszym ustaleniu.